Κινητά μνημεία

1 από 198   >
Xάλκινη πόρπη
Κινητό
Πόρπη
Άγαλμα ενετικού λέοντα
Κινητό
Άγαλμα
Άγιο Ποτήριο
Κινητό
Άγιο Ποτήριο
Άγιο Ποτήριο
Κινητό
Άγιο Ποτήριο
Αέρας Θείας Μετάληψης
Κινητό
Ύφασμα
Αέρας Θείας Μετάληψης
Κινητό
Ύφασμα
Αέρας Θείας Μετάληψης
Κινητό
Ύφασμα
Αέρας Θείας Μετάληψης
Κινητό
Ύφασμα
Αέρας Θείας Μετάληψης
Κινητό
Ύφασμα
Αέρας Θείας Μετάληψης
Κινητό
Ύφασμα