Άγιο Ποτήριο

Κατηγορία: Κινητό
Χρονολογία: 1874 μ.Χ.
Είδος: Άγιο Ποτήριο
Τόπος εύρεσης: Προκόπι

Περιγραφή:
Άγιο Πότήριο Θείας Μετάληψης.