Στοιχεία Επικοινωνίας

Eφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας (ΕΦ.Α. Ευβοίας)

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών 24Β, 34100 Χαλκίδα
Τηλέφωνο: +30 22210 22402, +30 22210 94080, +30 22210 94090
Φαξ: +30 22210 24130
Email: efaeuv@culture.gr