Στοιχεία Επικοινωνίας

Eφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας (ΕΦ.Α. Ευβοίας)

Διεύθυνση: Λεωφ. Αρεθούσης και Ι. Κιαπέκου 1, 341 00 Χαλκίδα
Τηλέφωνο: +30 22210 22402, +30 22210 94090
Φαξ: +30 22210 24130 (εσωτ. 8)
Email: efaeuv@culture.gr