Άγαλμα ενετικού λέοντα

Κατηγορία: Κινητό
Χρονολογία: Ε:Υστεροβυζαντινή περίοδος/Λατινοκρατία
Είδος: Άγαλμα
Τόπος εύρεσης: Χαλκίδα, Αγία Παρασκευή

Περιγραφή:
Τμήμα αγάλματος ενετικού λέοντα του Αγίου Μάρκου. Δεν σώζεται το κεφάλι. Ο λέων απεικονίζεται καθιστός, σε σύμφυτη πλίνθο, κρατώντας με τα μπροστινά του πόδια ανοικτό ευαγγέλιο. Πιθανόν ήταν τοποθετημένος σε στύλο. Ο φτερωτός λέων είχε καθιερωθεί ως σύμβολο του απόστολου Μάρκου, ήδη από την πρωτοβυζαντινή εποχή. Τον 9ο αιώνα δύο Βενετοί έμποροι έκλεψαν από την Αλεξάνδρεια και μετέφεραν στη Βενετία τα λείψανα του αποστόλου. Οι Βενετοί τίμησαν τον Άγιο Μάρκο υιοθετώντας το σύμβολο του αποστόλου ως διαχρονικό έμβλημα της πόλης.