ΕΦ.Α. Ευβοίας

Η ταυτότητα

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας (ΕΦ.Α. Ευβοίας), ιδρύθηκε το 2014. Αποτελεί περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, επιπέδου Διεύθυνσης. Έχει έδρα τη Χαλκίδα και η αρμοδιότητά της εκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας.


Το αντικείμενο
Φέρει την ευθύνη για την προστασία και τη διαχείριση των αρχαιοτήτων που χρονολογούνται από την απώτατη προϊστορία έως και την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους το 1830 καθώς και των εκκλησιαστικών μνημείων των νεώτερων χρόνων. Σκοπός της είναι η επιστημονική έρευνα, η αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η φύλαξη των αρχαιοτήτων, η έκθεσή τους σε μουσεία, καθώς και η συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Επιπλέον, στις δράσεις της Εφορείας περιλαμβάνονται η μελέτη, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η εκτέλεση οποιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους. Μεριμνά για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, συμμετέχει σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις.

 

Το έργο

Έως το 2014 αρμόδια για τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Εύβοιας, της Βοιωτίας και της Σκύρου ήταν η 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Το έργο «Υπηρεσίες πολυμεσικής και δικτυακής πληροφόρησης για θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Εύβοιας και Βοιωτίας» σχεδιάστηκε από την Προϊσταμένη και το προσωπικό της 23ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.