Κρατήσεις για σχολεία

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε σύντομα τη διαδικασία κράτησης για επίσκεψη σε μνημεία και μουσεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας ειδικά για τα σχολεία.