Συντελεστές

"ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ"

 

Γενικός συντονισμός - Επιμέλεια σχεδιασμού

Δρ. Παρή Καλαμαρά, Aρχαιολόγος, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας

Νιόβη Μπούζα, Αρχαιολόγος ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

Επιστημονική Τεκμηρίωση

Γιάννης Βαξεβάνης, Αρχαιολόγος (ΕΦ.Α. Ευβοίας) 

Πένυ Γκάνη, Αρχαιολόγος (Radiant Technologies)

Νίκος Παπατζίκος, Αρχαιολόγος (Radiant Technologies)

 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

Μάχη Κατσελάκη

Αθηνά Παπαδάκη

Σοφιάννα Αγγελοπούλου

 

Φωτογραφίες

Ανδρέας Σαντρουζάνος, φωτογράφος (Radiant Technologies)

Αρχαιολόγοι Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας

Φωτογραφικό αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας

Θερμές ευχαριστίες στο Ίδρυμα Λασκαρίδη για την παραχώρηση εποπτικού υλικού

 

Παραγωγή (Ανάδοχος)

Radiant Technologies ΑΕΒΕ

 

Υπεργολάβοι Αναδόχου

Τool ΕΠΕ, Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου

Πληροφορική Επικοινωνίας ΕΠΕ (PostScriptum), παραμετροποίηση ΒΔ MuseumPlus