Δάπεδο μονής Σαγματά(λεπτομέρεια)

Κατηγορία: Τμήμα διάκοσμου
Χρονολογία: Β:Μεσοβυζαντινή περίοδος:641/700­1204
Είδος: Δάπεδο
Δήμος: Θηβαίων
Οικισμός: Ύπατο
Μνημείο: Μονή Σαγματά
Θέση: Καθολικό

Περιγραφή:
Δάπεδο μονής Σαγματά(λεπτομέρεια). Αποδίδεται εντός αλυσιδωτού πλαισίου συστρεφόμενο φίδι.