Δάπεδο μονής Σαγματά (λεπτομέρεια)

Κατηγορία: Τμήμα διάκοσμου
Χρονολογία: Β:Μεσοβυζαντινή περίοδος:641/700­1204
Είδος: Δάπεδο
Δήμος: Θηβαίων
Οικισμός: Ύπατου
Μνημείο: Μονή Σαγματά
Θέση: Καθολικό

Περιγραφή:
Δάπεδο μονής Σαγματά. Αποδίδεται περίιτεχνο μαρμαροθετημένο ομφάλιο, το οποίο αποτελείται από οκτώ κύκλους γύρω από σταυροειδές πλέγμα.