Ανασκαφική έρευνα στην οδό Κώτσου

Κατηγορία: Ακίνητο
Είδος: Ανασκαφή
Δήμος: Χαλκιδέων
Οικισμός: Χαλκίδα

Περιγραφή:
Στην πόλη της Χαλκίδας σε οικόπεδο επί της οδού Κώτσου 39–41 (Ο.Τ. 25), διενεργήθηκε σωστική ανασκαφική έρευνα, η οποία απέδωσε σημαντικά ευρήματα. Η οδός Κώτσου, που σήμερα αποτελεί το βασικό δρόμο που διατρέχει το ιστορικό κέντρο της Χαλκίδας, βρίσκεται στη θέση του κεντρικού οδικού άξονα της μεσαιωνικής και νεώτερης πόλης, ο οποίος ένωνε τις δύο κύριες πύλες των τειχών της, την πύλη της Θάλασσας στα δυτικά με την πύλη του Χριστού στα ανατολικά. Τα πυκνά αρχαιολογικά κατάλοιπα που διερευνήθηκαν σε όλη την έκταση του οικοπέδου, χρονολογούνται στην πλειοψηφία τους στην Οθωμανική περίοδο, με αλλεπάλληλες επισκευές και προσθήκες, με εξαίρεση τμήματα τοίχων, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν σε πρωιμότερη φάση, ίσως στα χρόνια της Ενετοκρατίας. Πιο συγκεκριμένα, στο οικόπεδο εντοπίστηκαν τμήματα δύο αρχιτεκτονικών συγκροτημάτων, που σχηματίζουν ορθογωνική κάτοψη, τα οποία ταυτίστηκαν με κατοικίες.