Ανασκαφή στο οικόπεδο επί των οδών Ερωτόκριτου, Ολύνθου και Σκαλκώτα

Κατηγορία: Ακίνητο
Χρονολογία: Ε:Υστεροβυζαντινή περίοδος/Λατινοκρατία
Είδος: Ανασκαφή
Δήμος: Χαλκιδέων
Οικισμός: Χαλκίδα

Περιγραφή:
Στο οικόπεδο επί των οδών Ερωτόκριτου, Ολύνθου και Σκαλκώτα, στο σημερινό ιστορικό κέντρο της Χαλκίδας, διενεργήθηκε ανασκαφική έρευνα, η οποία έφερε στο φως αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της μεσοβυζαντινής και υστεροβυζαντινής περιόδου, και λίγα οικοδομικά λείψανα των μεταβυζαντινών και νεώτερων χρόνων. Εντυπωσιακή ήταν η ποσότητα της εφυαλωμένης κεραμικής που βρέθηκε και ανήκει σε όλες τις γνωστές κατηγορίες των μεσοβυζαντινών και υστεροβυζαντινών χρόνων (γραπτά με πράσινο και καστανό χρώμα, λεπτεγχάρακτα, αδρεγχάρακτα, επιπεδόγλυφα, τύπου Ζευξίππου κ.α.).