Υδραγωγείο (Καμάρες)

Κατηγορία: Ακίνητο
Είδος: Υδραγωγείο
Δήμος: Χαλκιδέων
Οικισμός: Χαλκίδα

Περιγραφή:
Η αφθονία σε νερό ήταν μεγάλης σημασίας για την οθωμανική κοινωνία όπως και σε κάθε εποχή. Η διασφάλιση του νερού, θεωρήθηκε ως πρωταρχική ανάγκη και καθήκον της διοίκησης. Το υδραγωγείο της πόλης του Egriboz, έργο μεγάλης κλίμακας, μετέφερε το νερό από τον ποταμό Λήλαντα, καλύπτοντας μία απόσταση περίπου 25χλμ. Τμήματά του σώζονται σήμερα αποσπασματικά μέσα στη σύγχρονη πόλη, στην περιοχή της Αρέθουσας, και είναι γνωστό με την ονομασία Καμάρες και εκτός της πόλης σε σημείο της διαδρομής από το βουνό στην πεδιάδα. Για τη χρονολόγηση του υδραγωγείου έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις ότι χρονολογείται στους βενετικούς χρόνους είτε ήδη από τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους. Πιθανότατα όμως το σημερινό κομμάτι χρονολογείται την οθωμανική εποχή και χτίστηκε από τον Χαλίλ Πασά. Οι σημερινές Καμάρες αποτελούνται από 11 τόξα που στηρίζονται σε πέτρινες κολόνες. Οι σωλήνες πιθανόν μετέφεραν το νερό στις διάφορες κρήνες που υπήρχαν εντός των τειχών της πόλης ή στο προάστιο.