Οστέινο πιόνι

Κατηγορία: Κινητό
Χρονολογία: Β:Μεσοβυζαντινή περίοδος:641/700­1204
Είδος: Πιόνι
Τόπος εύρεσης: Θήβα, ΔΕΥΑΘ

Περιγραφή:
Οστέινο πιόνι με εγχάρακτο σταυρό στη μία πλευρά.