Αιχμή βέλους

Κατηγορία: Κινητό
Χρονολογία: Β:Υστεροβυζαντινή περίοδος/Λατινοκρατία:1204-1446
Είδος: Αιχμή

Περιγραφή:
Αιχμή βέλους.