Αιχμή βέλους.

Κατηγορία: Κινητό
Χρονολογία: Β:Υστεροβυζαντινή περίοδος/Λατινοκρατία:1204-1446
Είδος: Αιχμή
Τόπος εύρεσης: Θήβα, οικ.Δούκα

Περιγραφή:
Αιχμή βέλους φυλλόσχημη με συμφυές στέλεχος.