Αιχμή βέλους.

Κατηγορία: Κινητό
Χρονολογία: Β:Υστεροβυζαντινή περίοδος/Λατινοκρατία:1204-1446
Είδος: Αιχμή
Τόπος εύρεσης: Θήβα, οικ. Σταμίδη

Περιγραφή:
Χάλκινη αιχμή βέλους.