Κιονίσκος

Κατηγορία: Κινητό
Χρονολογία: Β:Πρωτοβυζαντινή περίοδος:324/330­641/700
Είδος: Κιονίσκος

Περιγραφή:
Μαρμάρινος ελικοειδής κιονίσκος