Ναός Aγίας Άννας

Κατηγορία: Ακίνητο
Χρονολογία: Ε:Υστεροβυζαντινή περίοδος/Λατινοκρατία
Είδος: Ναός
Δήμος: Κύμης-Αλιβερίου
Οικισμός: Οξύλιθος

Περιγραφή:
Στον οικισμό του Οξυλίθου βρίσκεται ο ναός της αγίας Άννας. Πρόκειται για απλό, μονόχωρο καμαροσκεπή ναό, εσωτερικών διαστάσεων 3,40 x 6,20μ. Ανατολικά απολήγει σε τρίπλευρη αψίδα με στενό μονόλοβο παράθυρο. Είναι κτισμένος με πλακοειδείς λίθους σε οριζόντιες στρώσεις με λίγες πλίνθους τοποθετημένες ανάμεσα. Ο ναός διατηρεί δύο στρώματα τοιχογραφιών. Το πρώτο χρονολογείται στα 1310-1320 και καταλαμβάνει το ανατολικό μισό της καμάρας και το ιερό, ενώ το δεύτερο σύμφωνα με δυσανάγνωστη επιγραφή στο έτος 1370 και καταλαμβάνει το δυτικό τμήμα το ναού. Η οικοδόμησή θα πρέπει να έγινε στις αρχές του 14ου αιώνα οπότε και τοιχογραφήθηκε.