Ψηφιδωτό δάπεδο

Κατηγορία: Ακίνητο
Χρονολογία: Ε:Πρωτοβυζαντινή περίοδος:324/330­641/700
Είδος: Ψηφιδωτό
Δήμος: Χαλκιδέων
Οικισμός: Χαλκίδα
Τόπος εύρεσης: Χαλκίδα, ΝΑ αυλή τεμένους Εμίρ Ζαδέ
Θέση: Τζαμί στην αυλή

Περιγραφή:
Ψηφιδωτό δάπεδο με πλούσιο διάκοσμο με φυτικά και γεωμετρικά κοσμήματα.Το κεντρικό θέμα αποτελείται από οκτάκτινα αστεροειδή και τετράγωνα τα οποία κοσμούνται με ρόμβους, τετράφυλλα , κόμπους Σολομώντος, κύκλους εντός των οποίων εγγράφονται ρόμβοι , καρδιόσχημα φύλλα. Τα πλαίσια φέρουν συνεχόμενους κύκλους, συμπλεκόμενους ρόμβους και βλαστό με κισσόφυλλα και σχηματοποιημένη κληματίδα. Τα θέματα αυτά είναι αρκετά συνηθισμένα για τα ψηφιδωτά δάπεδα του 5ου αιώνα, κατα τη διάρκεια του οποίου και κυρίως στις αρχές του, επικρατεί ο αυστηρός γεωμετρικός και φυτικός διάκοσμος. Το ψηφιδωτό αποτελεί μέρος αδιάγνωστου κτηρίου, ίσως βασιλικής.