Ακίνητα μνημεία

<   2 από 25   >
Αρχαιολογικός χώρος στο οικόπεδο Δικαστικού Μεγάρου
Αρχαιότητες στο οικόπεδο Τζουμάνη
Βασιλική Αγίας Παρασκευής
Βασιλική Αγίας Παρασκευής Βατώντα
Βορδονάρειο
Ακίνητο
Βοηθητικός χώρος
Βρύση Αρετής
Ακίνητο
Κρήνη
Βυζαντινή Θίσβη
Ακίνητο
Οικισμός
Γεννέσιο του Προδρόμου (Αγριόγιαννης)
Δαύλεια, Μετόχι Μονής Ιερουσαλήμ