Ντόπιοι τεχνίτες και εργαστήρια. Η τοπική παραγωγή

 

Μετά τον 9ο αιώνα, η Θήβα, πρωτεύουσα του θέματος της Ελλάδας, αποτελεί τόπο κατοικίας της ανώτερης κοινωνικής τάξης. Μέλη της τοπικής αριστοκρατίας, αξιωματούχοι, κληρικοί, μοναχοί, στρατιωτικοί χρηματοδοτούν την ανέγερση και διακόσμηση μεγάλου αριθμού μνημείων στην περιοχή συμβάλλοντας συγχρόνως στην ώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Πλήθος μαστόρων, καλλιτεχνών, γλυπτών εργάζονται στη Βοιωτία, δημιουργούν πρότυπα έργα, μετακινούνται μεταδίδοντας τις γνώσεις τους σε νέους τεχνίτες.