Αρχαιολογικό Μουσείο Σκύρου

Το μουσείο της Σκύρου ιδρύθηκε το 1963 και εγκαινιάστηκε δέκα χρόνια αργότερα για να στεγάσει τα αρχαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν τη μακραίωνη ιστορία του νησιού.

Στις δύο αίθουσες του Μουσείου εκτίθενται ευρήματα που προέρχονται από αρχαιολογικές θέσεις στο νησί και χρονολογούνται από την πρωτοελλαδική περίοδο (2.800-1900 π.Χ.) έως τα ρωμαϊκά χρόνια.

Το μουσείο περιλαμβάνει τις εξής συλλογές:

  • Κεραμική της πρωτοελλαδικής περιόδου (2800-1900 π.Χ.)
  • Κεραμική της μυκηναϊκής περιόδου (1600-1100 π.Χ.)
  • Κεραμική πρωτογεωμετρική (11ος-9ος αι. π.Χ.)
  • Ευρήματα της πρωτογεωμετρικής και γεωμετρικής περιόδου (900-800 π.Χ.)
  • Πρωτογεωμετρική κυρίως κεραμική
  • Ευρήματα ρωμαϊκής και αρχαϊκής περιόδου
  • Αγγεία και άλλα αντικείμενα από την κλασσική και ρωμαϊκή περίοδο (5ος-1ος αι. π.Χ.)

Χαρακτηριστικά αγγεία είναι το κυπριακής καταγωγής φλασκί, η αττική γεωμετρική πυξίδα με ολόγλυφα ιππάρια στο πώμα και το ζωόμορφο ρυτό (τελετουργικό αγγείο) σε σχήμα ίππου.

Στην αυλή εκτίθενται αρχιτεκτονικά μέλη και γλυπτά διαφόρων περιόδων καθώς και σαρκοφάγοι από την πρωτογεωμετρική και τη γεωμετρική περίοδο.

Το μουσείο φιλοξενεί και τη σπουδαία λαογραφική Συλλογή της Λ. Κωστίρη εις μνήμη του αδερφού της αρχαιολόγου Ι. Παπαδημητρίου.