Αρχαιολογική Συλλογή Άνω Ποταμίας

H συλλογή περιλαμβάνει εκθέματα από τις περιόδους: Νεότερη Νεολιθική, Γεωμετρική και Κλασική.