Όσιος Λουκάς

Λίγες πληροφορίες και σκέψεις προς τους εκπαιδευτικούς για το πώς θα μπορούσε να οργανωθεί μία επίσκεψη στη Μονή του Οσίου Λουκά στη Βοιωτία για τάξεις του δημοτικού σχολείου. 

Στόχος είναι η παρατήρηση του χώρου από τα ίδια τα παιδιά και η βιωματική προσέγγιση και κατανόηση μέσα από δραστηριότητες στους χώρους της Μονής.

Η επίσκεψη ξεκινάει με συγκέντρωση στην είσοδο της Μονής κάτω από τον μεγάλο πλάτανο για μία πρώτη γνωριμία με το χώρο και παρατήρηση του τοπίου και της πανοραμικής θέας. Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες ανά δύο ή τρεις τάξεις. Για κάθε τάξη η περιήγηση και η γνωριμία των παιδιών με τον χώρο καλό είναι να περιλαμβάνει και μία δράση. Συστήνεται οι μαθητές, κυρίως των πρώτων τάξεων, να έχουν μαζί τους μπλοκ ζωγραφικής, μολύβια, ξυλομπογιές για να ζωγραφίσουν.

Η περιήγηση των τριών πρώτων τάξεων στον χώρο της Μονής καλό θα ήταν να εστιαστεί στην παρατήρηση από τα ίδια τα παιδιά:

Παρατηρείστε το μοναστήρι: από πόσα κτήρια αποτελείται, τα υλικά κατασκευής, η τοιχοποιία, ο τρούλος, τα μεγέθη, τα χρώματα που χρησιμοποιούν.

Ποιοι εργάστηκαν για να χτιστούν οι χώροι.

Μέτρημα των κελιών, των ανοιγμάτων, των παραθύρων, των κιόνων, των φεγγιτών, σχολιασμός των μεγεθών, του ύψους.

Δράση για Α’ και Β’ τάξη: Συγκέντρωση στο εσωτερικό της Παναγίας. Συζήτηση για τα σχήματα και ζωγραφική με σχέδια από τα μαρμαροθετήματα που βρίσκονται εντός του ναού.

Δράση γα Γ’ τάξη: Αναπαράσταση από τα ίδια τα παιδιά στο χώρο της τράπεζας ενός δείπνου μοναχών. Στη συνέχεια επιλογή ενός σχεδίου από τα γλυπτά που βρίσκονται στην Τράπεζα και ζωγραφική αποτύπωσή του.

Δράση για Δ’ τάξη: Συγκέντρωση στο χώρο του ελαιοτριβείου, χωρισμός σε ομάδες και αναπαράσταση με παντομίμα μιας δραστηριότητας των μοναχών σε σχέση με αυτά που έχουν ακούσει κατά την περιήγηση. Σκοπός της δράσης είναι να κατανοήσουν την καθημερινή ζωή των μοναχών σε ένα μοναστήρι μέσα από το παιχνίδι και τη βιωματική δραστηριότητα.

Δράση για Ε’ τάξη: Oι ήχοι του τώρα και του τότε. Τι θα ακουγόταν εκείνη την εποχή στο χώρο του μοναστηριού και τι σήμερα. Θα αφουγκραστούμε τον χώρο χτυπώντας το τάλαντο…Γνωριμία των παιδιών με τη βυζαντινή γραφή.

Δράση για ΣΤ’ τάξη: Στο τέλος της περιήγησης συγκέντρωση στον πύργο του μοναστηριού ή στο φωτάναμμα για ένα θεατρικό παιχνίδι. Γνωριμία των παιδιών με τη βυζαντινή γραφή.