Εκπαιδευτικό υλικό για την Αντίκυρα

Ενημερωτικά έντυπα για την πόλη της Αντίκυρας.

Γνωριμία με το θαλάσσιο εμπόριο της περιοχής στην πρώιμη βυζαντινή περίοδο, με το "Επισκοπείο", τον παλαιοχριστιανικό ναό της πόλης, τις πρωτοβυζαντινές οικίες της και τα δημόσια Λουτρά της.