Εκπαιδευτικά εργαστήρια στην Ιστιαία (Β. Εύβοια) (σε εξέλιξη)

«Ζωγραφίζουμε αρχαία αγγεία;»

«Παίζουμε ανασκαφή;»

«Κατασκευή βοτσαλωτού ψηφιδωτού»

«Κατασκευή γύψινων αντιγράφων»