Ανασκαφή στην οδό Οιδίποδος 6 στη Θήβα

Κατηγορία: Ακίνητο
Χρονολογία: Ε:Μεσοβυζαντινή περίοδος: 641/700­1204
Είδος: Ανασκαφή
Δήμος: Θηβαίων
Οικισμός: Θήβα

Περιγραφή:
Στο χώρο της Καδμείας, στην οδό Οιδίποδος 6, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Γ. Μεγάλου, διενεργήθηκε σωστική ανασκαφή. Αποκαλύφθηκαν κυρίως κατάλοιπα βυζαντινών χρόνων. Συγκεκριμένα, αποκαλύφθηκε τμήμα κτιρίου, από το οποίο διατηρείται μία κόγχη στα βόρεια και τμήμα ευθύγραμμου τοίχου στα νότια.