Πήλινο πιόνι

Κατηγορία: Κινητό
Χρονολογία: Β:Μεσοβυζαντινή περίοδος:641/700­1204
Είδος: Πήλινο πιόνι