Πήλινο ομοίωμα ζώου

Κατηγορία: Κινητό
Χρονολογία: Ε:Μεσοβυζαντινή περίοδος: 641/700­1204
Είδος: Παιχνίδι
Τόπος εύρεσης: Χαλκίδα, ανασκαφή οδού Ερωτόκριτου

Περιγραφή:
Πήλινο ομοίωμα ζώου. Διασώζεται τμήμα της κεφαλής του ζώου. Πρόκειται πιθανώς για παιχνίδι.