Μαρμάρινη απόληξη στήλης

Κατηγορία: Κινητό
Χρονολογία: 19ος αι. μ. Χ.
Είδος: Στήλη

Περιγραφή:
Μαρμάρινη κορυφή στήλης. Έχει ανθεμωτή απόληξη και η βάση φέρει φυτικό διάκοσμο.Έχει εγχάρακτη επιγραφή : "1844 Μαρ(τίου) 1". Πιθανόν κοσμούσε ηρώο ή τιμητική στήλη και ίσως σχετίζεται με την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 και το Σύνταγμα που προέκυψε από αυτή το Μάρτιο του 1844.