Τριποδίσκος όπτησης

Κατηγορία: Κινητό
Χρονολογία: Ε:Όψιμη περίοδος Οθωμανικής Κυριαρχίας
Είδος: Τριποδίσκος
Τόπος εύρεσης: Χαλκίδα, ανασκαφή Κώτσου, οικόπεδο Νεγρίν

Περιγραφή:
Τριποδίσκος όπτησης. Τα αντικείμενα αυτά χρησιμοποιούνταν κατά τη διαδικασία του ψησίματος των κεραμικών. Τα αγγεία τοποθετούνταν στοιβαγμένα σε στήλες μέσα στους κλιβάνους. Ανάμεσά τους τοποθετούνταν ένας τριποδίσκος, ώστε να μην κολλήσουν τα αγγεία μεταξύ τους κατά το ψήσιμο. Ο τρόπος αυτός ψησίματος των κεραμικών χρησιμοποιήθηκε κυρίως από τον 13ο αιώνα. Συχνά, τα κεραμικά αντικείμενα, που ψήθηκαν με την παραπάνω διαδικασία φέρουν ίχνη από τη χρήση του τριποδίσκου, ενώ η εύρεση του τελευταίου σε ανασκαφικό πεδίο υποδηλώνει πιθανώς την ύπαρξη εργαστηρίου κεραμικής.