Όστρακο πήλινου εφυαλωμένου ανοιχτού αγγείου

Κατηγορία: Κινητό
Χρονολογία: Ε:Μεσοβυζαντινή περίοδος: 641/700­1204
Είδος: Ανοικτό αγγείο
Τόπος εύρεσης: Χαλκίδα, ανασκαφή οικοπέδου οδού Ωρίωνος

Περιγραφή:
Όστρακο πήλινου εφυαλωμένου ανοιχτού αγγείου. Φέρει επιπεδόγλυφο διάκοσμο, ο οποίος επιτυγχάνεται με την αφαίρεση τμήματος του επιχρίσματος γύρω από το διακοσμητικό θέμα. Ως αποτέλεσμα, το τελευταίο υψώνεται σε σχέση με το βάθος αποκτώντας μορφή χαμηλού ανάγλυφου. Στο κέντρο του αγγείου εντός μεταλλίου αποδίδεται η μορφή ενός λαγού. Τόσο η τεχνική όσο και η απεικόνιση του λαγού αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα της βυζαντινής κεραμικής του τέλους του 12ου και των αρχών του 13ου αιώνα.Πρόκειται πιθανόν για προϊόν του τοπικού εργαστηρίου της Χαλκίδας. Αρχαιολογικά ευρήματα (τριποδίσκοι όπτησης) αλλά και χημικές αναλύσεις υποδεικνύουν την ύπαρξη εργαστήριων βυζαντινής κεραμικής, με ευρύτερη ακτινοβολία στη Μεσόγειο, τα οποία άκμασαν από τα μέσα του 12ου έως και τις αρχές του 14ου αιώνα. Η περιοχή εξόρυξης του πηλού θα πρέπει να τοποθετηθεί πιθανότατα στο Ληλάντιο πεδίο, χώρος με μακραίωνη παράδοση στην αγγειοπλαστική.